Tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh
Trong 03 ngày, từ ngày 25-27/01/2022, 03 đơn vị Đoàn cấp cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn tổ chức Đại hội điểm cấp tỉnh, đã long trọng tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Trần Trí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương  Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn tặng ảnh Bác, chúc đại hội thành công tốt đẹp tại Đại hội

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết và trách nhiệm, cả 03 đơn vị đã tổ chức Đại hội đại hội đảm bảo thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn: (1) Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua, xác định, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội và dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; (3) Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới; (4) Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được 03 đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Hướng dẫn số 50-HD/TĐTN-TCKT, ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn “về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027” và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, của đoàn cấp huyện cấp trên. Quy trình tổ chức đại hội đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và đúng trình tự. Công tác tuyên truyền, phục vụ đại hội đã được thực hiện tốt. Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác điều hành của Đoàn chủ tịch hợp lý, linh hoạt. Công tác nhân sự được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu, công khai, chặt chẽ. Công tác bầu cử ở đại hội được thực hiện theo đúng hướng dẫn. Qua đại hội đã lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm để lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới. Không khí đại hội dân chủ, cởi mở, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sự đồng thuận cao trong đoàn viên, đại biểu dự đại hội.

Sau khi kết thúc chương trình Đại hội ở mỗi đơn vị, Tổ công tác Chỉ đạo đại hội điểm của Tỉnh đoàn đều tổ chức họp rút kinh nghiệm để định hướng, chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các đơn vị Đoàn cấp cơ sở còn lại; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức đại hội, đảm bảo đại hội ở mỗi cấp được tổ chức khoa học, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định, hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban chấp hành Đoàn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ra mắt Đại hội

Dự kiến các đơn vị cấp cơ sở tổ chức đại hội điểm cấp huyện hoàn thành trước ngày 15/02/2021; đại hội điểm cấp huyện của tỉnh hoàn thành trước ngày 15/4/2022.  Đại hội cấp cơ sở hoàn hành trước ngày 15/5/2022, Đại hội cấp huyện hoàn thành trước 30/7/2022 (mốc thời gian sớm hơn 15 ngày so với chỉ đạo của Trung ương Đoàn).

Tin, ảnh: Cẩm Hương- Tỉnh đoàn Trà Vinh

1 2 3 4 5  ... 
VĂN BẢN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 143
  • Trong tuần: 1 177
  • Tất cả: 760313