Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022
Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đã đề ra kiểm tra 14 tổ chức đảng, 14 đồng chí đứng đầu cấp ủy; giám sát 12 tổ chức đảng, 12 đồng chí đứng đầu cấp ủy.

Trong năm 2022, Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ Khối tập trung vào kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết năm 2022 của Đảng ủy Khối, của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 4495-QĐ/TU, ngày 10/4/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong tỉnh; Quy định số 5316-QĐ/TU, ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai và thực hiện Quy chế làm việc; mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban thường vụ đảng uỷ khối Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực thực hiện của quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới. Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách. Giám sát việc lãnh đạo, thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh và Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp.

Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát là các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối. Thời gian kiểm tra, giám sát được thực hiện vào quý I, quý II và quý III của năm 2022./.

Phạm Quốc Việt, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

VĂN BẢN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 7
  • Trong tuần: 1 073
  • Tất cả: 751079