Hướng dẫn số 06-HD/BTG.ĐUK, ngày 10/01/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về về tiêu chí và cách thức xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối, giai đoạn 2021 - 2025
Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/ĐUK, ngày 05/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, ngày 10/01/2022 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã ban hành hướng dẫn số 06-HD/BTG.ĐUK để định hướng cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo  xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối, giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo đúng theo tiêu chí và gắn với nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là gắn kết chặt chẽ với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Xem Hướng dẫn tại đây: HD06.pdf
VĂN BẢN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 7
  • Trong tuần: 1 073
  • Tất cả: 751079