Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022
Căn cứ Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Nghị quyết năm 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp nhiệm kỳ (2020-2025). Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đối với 24 tổ chức đảng, 14 đồng chí đứng đầu cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối trong đó tập trung vào những nội dung như: 

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 1167-QĐ/TU, ngày 08/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh”; Quyết định số 1324-QĐ/ĐUK, ngày 21/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp”; Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp nhằm chủ động nắm thông tin, phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra đối với đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp), cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết kịp thời các đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng (nếu có) đúng quy trình, thời gian, quy định. Xử lý và tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp xử lý kỷ luật công minh, chính xác, kịp thời những cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng vi phạm./.

Phạm Quốc Việt, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

VĂN BẢN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 8
  • Trong tuần: 1 074
  • Tất cả: 751080