Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2023
Chiều ngày 17/04, Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ, đảng viên đối tượng 4 năm 2023.

Thượng tá Trần Văn Phúc - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh truyền đạt một số chuyên đề.

 Các học viên tham gia lóp bồi dưỡng.

Tham gia lớp học có 140 học viên là cán bộ, đảng viên đang công tác sinh hoạt tại các Chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh. Trong thời gian 4,5 ngày học tập, các học viên được trang bị 09 chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam: Về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia; an ninh mạng, dân quân tự vệ; lực lượng dự bị động viên; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng và chuyên đề xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Từ đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./

                                                         Thực hiện: Ngọc Hồng

 

VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 105
  • Trong tuần: 5 356
  • Tất cả: 721473