Trên 530 cán bộ, đảng viên được quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024 của tỉnh

Ngày 18/01, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2024 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Trà Vinh” (Chuyên đề năm 2024) cho trên 530 cán bộ, đảng viên thuộc chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

anh tin bai

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2024 với 04 nội dung lớn: (I) Sự cần thiết phải đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, XDNTM; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới. (II) Nội dung cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, XDNTM; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. (III) Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, XDNTM; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trong thời kỳ đổi mới. (IV) Định hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, XDNTM; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

Việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 của tỉnh giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ Khối nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, XDNTM; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân, để thực hiện khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là thực hiện đạt mục tiêu Trà Vinh trở thành tỉnh NTM trước năm 2025.

anh tin bai

Đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu tại hội nghị.

Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chuyên đề năm 2024, đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị: cán bộ, đảng viên tham gia học tập cần tập trung theo dõi các nội dung do báo cáo viên trình bày để tiếp thu, nắm vững những vấn đề cốt lõi, quan trọng, những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Sau hội nghị này, từng đồng chí, phải tích cực tham gia cùng với cấp ủy, chi bộ thực hiện công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác tại chi bộ, cơ quan, đơn vị, ngày càng đi vào chiều sâu, nhằm bồi đắp và làm sâu sắc giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từng cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chuyên đề năm 2024, sát với chức trách và nhiệm vụ của bản thân gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thiết thực mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Tập trung nỗ lực, nâng cao vai trò trách nhiệm cùng với chi bộ, cơ quan, đơn vị, phấn đấu, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội chi bộ, góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguồn: Báo Trà Vinh

VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 197
  • Trong tuần: 5 448
  • Tất cả: 721565