Đảng ủy Khối tiếp tục mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ đảng viên cơ sở (đối tượng 5)
Nhằm cập nhật những vấn đề về lý luận và thực tiễn mới, nhất là những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nâng cao về lý luận chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; ngày 05-06/7/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tiếp tục mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ đảng viên (đối tượng 5). 

Đến dự Khai giảng và chỉ đạo lớp học có đồng chí Trần Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí trong Ban quản lý lớp và 100 học viên là cán bộ đảng viên ở các Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Đồng chí Trần Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức (đối tượng 5)

Trong thời gian 02 ngày học tập, học viên sẽ được nghiên cứu 04 chuyên đề theo Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU, ngày 30/12/2021 và Công văn số 705-CV/BTGTU, ngày 04/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “định hướng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở” gồm: Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng phát triển sáng tạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những nội dung đổi mới về tư duy, tầm nhìn chiếc lược trước những yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay; nhận thức về chủ nghĩa xã hội, con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Quang cảnh lớp học

Sau khóa học, học viên viết bài thu hoạch theo quy định; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập cho các đồng chí học viên đủ điều kiện.

Tin, ảnh: Đào Đức

 

VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 175
  • Trong tuần: 5 426
  • Tất cả: 721543