ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP: Một số kinh nghiệm rút ra từ Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 Cụm thi số 5, được chọn làm điểm chỉ đạo

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Bởi vậy, vai trò của người đứng đầu chi bộ càng trở nên quan trọng; vì muốn có nhiều chi bộ tốt cần thiết phải có nhiều Bí thư chi bộ giỏi. Bí thư chi bộ - là hạt nhân trung tâm đoàn kết của chi ủy, chi bộ và toàn đơn vị; sự mẫu mực của người Bí thư chi bộ sẽ là tấm gương sáng thu phục, lôi cuốn quần chúng, đoàn kết tập hợp quần chúng của đơn vị đi theo Đảng, tự giác, hăng hái thực hiện chủ trương, nghị quyết lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Xác định tầm quan trọng của Bí thư chi bộ, thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 23/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 13/7/2023, Ban Thường Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 117-KH/ĐUK về tổ chức Hội thi Bí chi bộ giỏi năm 2023, được tổ chức ở 02 cấp: Cấp cơ sở và Đảng ủy Khối. Đối với cấp cơ sở, Đảng ủy có từ 07 chi bộ trở lên tự tổ chức thi, riêng Đảng ủy cơ sở có từ 06 chi bộ trở xuống, được chia làm 08 cụm thi (mỗi cụm có từ 03-04 Đảng ủy cơ sở), trong đó chọn Cụm thi số 5 với 03 đơn vị: Đảng ủy Trường Chính trị, Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề và Đảng ủy Bảo hiểm Xã hội làm điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm chung cho Hội thi cấp cơ sở trong Đảng ủy Khối. Đây là một hình thức sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực, là dịp để đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý tình huống trong thực tiễn của bí thư chi bộ để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tuy trong điều kiện thời gian chuẩn bị không được nhiều, hơn nữa đây là cụm thi đầu tiên chọn làm điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm, nhưng với sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, lãnh đạo 03 đơn vị trong Cụm thi số 5 và sự hỗ trợ, góp ý về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, từ đó công tác quán triệt, tuyên truyền hội thi đã tạo không khí thi đua, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, có sự phân công thí sinh dự thi đúng đối tượng, để chuẩn bị tốt các phần thi, đồng thời Ban Tổ chức hội thi xây dựng chương trình, kịch bản hội thi và các nội dung liên quan đến hội thi.

Ngày 23/8/2023, Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023, Cụm số 5 tiến hành khai mạc, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, các Đảng ủy cơ sở, đại biểu khách mời, cổ động viên và 10 thí sinh (07 bí thư chi bộ, 03 phó bí thư chi bộ) thuộc 03 đơn vị: Đảng ủy Trường Chính trị, Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề và Đảng ủy Bảo hiểm Xã hội. Tại Hội thi, các thí sinh trải qua 03 phần thi: Chào hỏi, vấn đáp và câu hỏi phụ. Nội dung thi tập trung vào những vấn đề cơ bản về Đảng và công tác xây dựng Đảng được quy định tại Điều lệ Đảng, các văn bản của Đảng liên quan công tác xây dựng Đảng của chi bộ hiện hành và bộ câu hỏi thi vấn đáp do Ban Chỉ đạo Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” ban hành.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi tặng quà cho các thí sinh 

Đồng chí Phạm Quốc Thới, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi tặng hoa cho Ban Giám khảo

Kết quả đã gặt hái được một số mặt tại Hội thi:

- Phần chào hỏi: Thí sinh có chuẩn bị tốt, giới thiệu khái quát khá đầy đủ về bản thân, nêu lên được chức năng, nhiệm vụ, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của chi bộ, gắn với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

- Phần trả lời câu hỏi vấn đáp: Đa số thí sinh trả lời đạt yêu cầu, đi vào trọng tâm vấn đề, cho thấy các thí sinh đã có sự đầu tư nghiên cứu tài liệu, cập nhật thông tin liên quan đến nội dung thi, nhất là những chủ trương, văn bản của Đảng, đồng thời cũng cho thấy sự am hiểu, nắm vững tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; trình bày có lôgíc, đảm bảo về mặt thời gian.

- Phần trả lời câu hỏi phụ: Đa số các thí sinh nắm bắt được quy định Điều lệ Đảng, quan điểm chỉ đạo của các cấp ủy, từ đó vận dụng trả lời được tốt các câu hỏi do Ban Giám khảo đặt ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số vấn đề cần quan tâm:

- Phần thi chào hỏi còn đơn điệu, thiếu sự sáng tạo, nội dung giới thiệu về chi bộ của một số thí sinh chưa đúng định hướng, bám vào chủ đề hoặc tính khái quát chưa cao; chưa khái quát được chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Phần thi lý thuyết ở một số thí sinh, phần nào chưa chuẩn bị tốt, nên trong trả lời câu hỏi chưa đi vào trọng tâm.

- Phần câu hỏi phụ vẫn còn một số ít đồng chí lúng túng, chưa nắm chắc các nội dung, kiến thức nên chưa thuyết phục được Ban Giám khảo và cổ động viên.

- Ngoài ra, qua phần chấm điểm các thí sinh, do chỉ có 02 thí sinh đạt điểm loại giỏi, không có thí sinh đạt điểm loại khá, nên dẫn đến thiếu số lượng để trao giải cho các thí sinh (khuyết 01 giải Ba, 01 giải khuyến khích).

Phần thi trả lời vấn đáp của thí sinh Nguyễn Quốc Sỹ (SBD 07), Bí thư chi bộ 4, thuộc Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh

Nhìn chung, có thể khẳng định Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 Cụm thi số 05, cơ bản đã đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện. Hội thi đã thực sự tạo được dấu ấn tốt đẹp, đạt hiệu quả cao về nội dung tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, mà trước hết là đội ngũ bí thư, cấp ủy viên trong các chi bộ về những nội dung, kiến thức nghiệp vụ cơ bản của công tác xây dựng Đảng. Các chi bộ và các đồng chí tham dự Hội thi đều xác định rõ mục đích tham dự Hội thi là để giao lưu, học hỏi nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác, tích lũy kinh nghiệm phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy và từng đồng chí cấp ủy viên. Công tác chuẩn bị Hội thi được thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ; Ban giám khảo làm việc hết sức nghiêm túc, độc lập, trung thực, chính xác, khách quan. Kết quả, Ban Tổ chức Hội thi đã trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải dành cho thí sinh trả lời câu hỏi lý thuyết và trả lời xử lý tình huống hay nhất.

Từ kết quả thi tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023, Cụm thi số 05 được chọn điểm, để tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 sắp tới ở  các cụm thi và các Đảng ủy cơ sở còn lại, đơn vị tổ chức hội thi cần quan tâm một số vấn đề sau:

- Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng mà trước hết là đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở phải xác định trách nhiệm, thật sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ từng khâu trong công tác chuẩn bị Hội thi; coi đây là sự đổi mới có hiệu quả phương pháp bồi dưỡng kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các bí thư chi bộ, đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ, đảng viên.

- Ban Tổ chức Hội thi: Trong phần trang trí Hội thi, treo câu hỏi thi vấn đáp ở 02 bên, nên thể hiện tính trang trọng; màn hình chiếu nên chuẩn bị 03 đồng hồ đếm ngược (07 phút, 10 phút, 03 phút) có liên quan đến từng nội dung của phần thi, để thuận tiện cho đại biểu theo dõi, đồng thời thí sinh chủ động được trong nội dung trả lời. Trong chương trình Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi thông qua quy chế hội thi phải trình bày đầy đủ và nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm, nhất là về mặt thời gian để thí sinh lưu ý. Trong xây dựng kịch bản chi tiết hội thi, người dẫn chương trình nên điều chỉnh cho phù hợp, tránh trùng lắp, mất thời gian.

- Đối với thí sinh: Phần chào hỏi, nếu có chuẩn bị thêm phụ họa, thể hiện sinh động, mang tính nghệ thuật, cần bám vào chủ đề, đúng định định hướng để tạo sự hấp dẫn; khi bắt thăm câu hỏi, trả lời, không phải lặp lại câu hỏi để tránh mất thời gian.

- Đối với Tổ Thư ký nên có chuẩn bị dữ liệu trước trên máy vi tính, phần mềm trên Excel, khi có kết quả từng giám khảo chuyển điểm chấm qua, thỉ sẽ huận lợi trong khâu tính kết quả điểm bình quân của các giám khảo; đồng thời có nhiệm vụ theo dõi trừ điểm thí sinh trả lời quá thời gian hoặc bắt câu hỏi lại lần 2.

- Các cụm thi, đơn vị có số lượng thí sinh đông nên bố trí thời gian cho phù hợp.

Từ những kết quả tại Hội thi điểm Cụm số 5, các đơn vị, cụm thi còn lại rút kinh nghiệm, có sự chuẩn bị tốt, để góp phần cho Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” năm 2023 tại cấp cơ sở đạt theo kế hoạch đề ra.

                                           Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các CQ&DN

 

VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 222
  • Trong tuần: 5 473
  • Tất cả: 721590