Trà Vinh: Gần 5.000 cán bộ, đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở đối tượng 5 năm 2022
Từ tháng 07/2022 đến nay, Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh tổ chức 22 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở  đối tượng 5 năm 2022 cho gần 5.000 cán bộ, đảng viên đến từ các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh.    

Đồng chí Trần Thị Kim Phượng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Tại 22 lớp bồi dưỡng ( mỗi lớp học 02 ngày), các học viên được tiếp thu 04 chuyên đề về: Chi bộ, đảng bộ cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong gian đoạn hiện nay; Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong gian đoạn mới.

Thông qua lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức sẽ góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở hiểu và thực hiện đúng đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; kịp thời nắm bắt thông tin để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng, năng lực công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại địa phương.

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch và sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở đối tượng 5. Như vậy, đến thời điểm này Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành 100% kế hoạch mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở  đối tượng 5 năm 2022.

Tin, ảnh: Ngọc Hồng

 

 

VĂN BẢN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 173
  • Trong tuần: 1 207
  • Tất cả: 760343