Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 6, Khóa XIII của Đảng
Ngày 24/12/2022, tại KBNN Trà Vinh, Đảng ủy KBNN Trà Vinh tổ chức hội nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Bùi Văn Buông, Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Tại Hội nghị tất cả đảng viên, công chức, đoàn viên được nghe quán triệt 03 Nghị quyết và 01 Kết luận, gồm Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 “Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 “Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 “Về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Quang cảnh hội nghị

Qua học tập, quán triệt giúp cấp ủy, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, thực hiện nghị quyết đúng đắn, sáng tạo. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

                   Tin và ảnh: Mỹ Duyên-Minh Thông

VĂN BẢN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 195
  • Trong tuần: 1 414
  • Tất cả: 755849