Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh
Chiều ngày 10/5, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố Trà Vinh, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghị

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, đại biểu khách mời là Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối và 142 đảng viên được triệu tập từ 09 chi bộ trực thuộc Đảng ủy tham dự. Chủ tọa hội nghị gồm 03 đồng chí: Dương Hoàng Sum, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Cao Quốc Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Lâm Hữu Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở.

Nửa nhiệm kỳ qua, tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Với sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, sau Đại hội, Đảng bộ ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy; Quy chế phối hợp với cơ quan, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các nhiệm vụ công tác Đảng gắn với công tác chuyên môn, phụ trách chi bộ trực thuộc và các đoàn thể, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Hàng năm tập trung triển khai thực hiện đạt và vượt các chi tiêu theo nghị quyết đại hội đề ra, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ có bám sát vận dụng cụ thể hóa 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào từng chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn, phát huy sự đoàn kết thống nhất nội bộ; nâng cao trách nhiệm, năng lực cán bộ; ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách hành chính và nghiên cứu xây dựng chính sách để thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết chế về văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Hoàng Sum, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch chia sẻ: Song song với thực hiện công tác chuyên môn, Đảng bộ luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nhất là quan tâm nâng chất sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường công tác tự phê bình và phê bình; thường xuyên đánh giá nhận diện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tạo điều kiện, hỗ trợ hoạt động của các đoàn thể ngày càng thiết thực và hiệu quả. Bên cạnh những kết quả tích cực, việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng bộ trong nửa nhiệm kỳ qua có mặt còn hạn chế như: trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác từng lúc còn bị động, chưa bảo đảm thời gian; một vài cấp ủy viên chưa phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tham gia vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành chưa nhiều, chưa toàn diện. Việc cụ thể hóa triển khai các văn bản của trên đến cấp ủy chi bộ, đảng viên, quần chúng từng lúc còn chậm. 

Đồng chí Dương Hoàng Sum, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp phát biểu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tám, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần tập trung thực hiện tốt phương hướng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình đề ra. Việc gì còn chậm, chưa đạt hiệu quả cần tìm ra cách làm mới, giải pháp mới để khắc phục, vận dụng các chủ trương, chính sách của địa phương để tháo gỡ khó khăn, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết quy định về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, triển khai thực hiện các quy định về nêu gương, những điều đảng viên không được làm. Xây dựng những mô hình học tập và làm theo Bác sáng tạo, chú trọng lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, Đảng uỷ, chi bộ đảm bảo nội dung, tính chất và đặc biệt là các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát hàng năm nhằm phát hiện điểm tốt để phát huy, nhân rộng đồng thời nhằm phòng ngừa những khuyết điểm, vi phạm, biểu hiện tiêu cực, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ, làm tốt hơn nữa công tác đỡ đầu xã, đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tác phong, lề lối làm việc...Đồng chí Nguyễn Văn Tám mong rằng Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ phát huy thành tích đạt được, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, góp phần cùng Đảng bộ Khối thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

                                                                                        Đinh Thanh

VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 257
  • Trong tuần: 5 508
  • Tất cả: 721625