Đảng ủy Công ty Điện lực Trà Vinh đưa cấp ủy viên, đảng viên ra kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trước quần chúng

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sinh hoạt Đảng và là quy luật phát triển của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, uy tín của tổ chức Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người từng khẳng định “nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”. 

Thực hiện kế hoạch số 75-KH/ĐUK ngày 05/9/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, về việc đưa cấp ủy viên, đảng viên ra kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trước quần chúng trong cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Công ty xây dựng kế hoạch số 871-KH/ĐU ngày 19/9/2022, triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối, theo kế hoạch đề ra từ ngày 10 đến 12/10/2022, Đảng ủy Công ty chỉ đạo các chi bộ tổ chức đưa cấp ủy viên, đảng viên ra kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trước quần chúng.

Theo kế hoạch đề ra, Đảng bộ Công ty Điện lực với 13 chi bộ, tổng số CB.CNV và người lao động 659 người (đảng viên 331 đồng chí, quần chúng 328 người), trong đó có 12 chi bộ có từ 14 quần chúng trở lên thuộc diện phải thực hiện công tác đưa đảng viên ra kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trước quần chúng và 01 chi bộ (khối Văn phòng III), có 02 quần chúng không thuộc diện phải tổ chức Hội nghị. Nhằm không ảnh hưởng đơn vị sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như các đơn vị trực thuộc, để triển khai tốt công tác đưa cấp ủy viên, đảng viên ra kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trước quần chúng vừa đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra và không ảnh hưởng đến công tác SXKD, đối với các đơn vị có đông quần chúng là công nhân sản xuất các phòng, Đội, Đảng ủy phân công 01 đ/c UV BCH Đảng bộ theo dõi chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến, đồng thời chỉ đạo các chi bộ tổ chức vào đầu giờ làm việc, hoặc gần cuối buổi chiều làm việc trong ngày. Việc triển khai lấy ý kiến tập trung có chất lượng, trường hợp quần chúng không phát biểu, thì gởi phiếu để ghi ý kiến cho Thư ký tổng hợp; thời gian thực hiện công tác này khoảng 30-40 phút.

 Qua triển khai lấy ý kiến các chi bộ trực thuộc, đến nay Đảng bộ Công ty tổng hợp được khoảng 16 ý kiến đóng góp của quần chúng. Sau khi lấy kiến xong, Đảng ủy phân công đồng chí phụ trách tổng hợp, thông qua BCH Đảng bộ họp rà soát lại, có văn bản phúc đáp trả lời đến quần chúng biết, đồng thời chỉ đạo các chi bộ xây dựng đưa vào kế hoạch khắc phục các khuyết điểm, tồn tại qua góp ý của quần chúng, hoàn thành trong quý IV/2022.

 Quán triệt và thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tư cách đảng viên, nâng cao uy tín của Đảng, đem lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa./.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

VĂN BẢN MỚI

 

                                                                                                                        

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 940
  • Trong tuần: 5,954
  • Tất cả: 613,333