Đảng ủyTrường Cao đẳng nghề Trà Vinh tổ chức học tập triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Ngày 10/9/2022, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh tổ chức học tập triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động của nhà trường.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đảng viên, viên chức và người lao động đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tám - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Trần Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trực tiếp truyền đạt các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai Nghị quyết tại hội nghị

Qua tiếp thu mỗi chuyên đề của Nghị quyết, giúp cho đảng viên, viên chức và người lao động nắm vững hơn những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, qua đợt học tập chính trị hè là dịp để viên chức trao đổi các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy môn lý luận chính trị theo Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Góp phần nâng cao ý thức chính trị, xây dựng bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức của CBVC, ra sức thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh Đăng Khoa

VĂN BẢN MỚI

 

                                                                                                                        

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 931
  • Trong tuần: 5,945
  • Tất cả: 613,324