Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 11 và 12 tháng 8 năm 2022, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của toàn Đảng bộ Sở Tư pháp. 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của toàn Đảng bộ Sở Tư pháp được Báo cáo viên giới thiệu các nội dung cơ bản 04 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQTW, ngày 16/6/2022 “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Lâm Sáng Tươi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5

Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII của Đảng cho Cán bộ, Đảng viên tại Đảng bộ

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cấp ủy, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở Tư pháp nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động, Nghị quyết, Kế hoạch để triển khai thực hiện nghị quyết; đồng thời tuyên truyền Nghị quyết trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Tin, ảnh: Văn Triều

 

VĂN BẢN MỚI

 

                                                                                                                        

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 881
  • Trong tuần: 5,895
  • Tất cả: 613,274