Công văn số 89-CV/BTGĐUK, ngày 08/12/2022 về việc gợi ý viết thu hoạch cá nhân qua việc tiếp thu Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Đảng và các Nghị quyết liên quan

Ban Tuyên giáo giới thiệu đến cấp ủy cơ sở nội dung gợi ý viết thu hoạch cá nhân qua việc tiếp thu Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Đảng và các Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, khóa XIII của đảng để các đồng làm làm tại liệu nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện đến đảng viên trong đơn vị mịnh như sau:
xem cv và các nghi quyêt tại đây:CV89_BTG.pdfKL45.pdfTLhỏidapTW6.pdfNQ28.pdf1 2 
VĂN BẢN MỚI

 

                                                                                                                        

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 866
  • Trong tuần: 5,880
  • Tất cả: 613,259