Kế hoạch số 72-KH/ĐUK, ngày 29/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp về việc "tổ chức, quán triệt triển khai Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị"
Ngày 29/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp ban hành kế hoạch "tổ chức, quán triệt triển khai Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối giới thiệu đến cấp ủy cơ sở nội dung kế hoạch như sau:
xem file kế hoạch tại đậy: KH72ĐUK.pdf
1 2 3 4 
VĂN BẢN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 195
  • Trong tuần: 1 414
  • Tất cả: 755849