Kế hoạch mở các lớp học tập bồi dưỡng năm 2024
Thực hiện Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU, ngày 20/11/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về "thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024"; Nghị quyết năm 2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp ban hành kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng để triển khai thực hiện giúp cho cán bộ đảng viên, nắm vững về nguyên tắc hoạt động của đảng, về công tác nghiệp vụ xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát về thi hành kỷ luật trong Đảng từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới hiện nay.   
xem fiek kế hoạch tại đây: kh132 mơ các lơp đào tạo.pdf
1 2 3 4 
VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 215
  • Trong tuần: 5 466
  • Tất cả: 721583