Nghị quyết năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cơ sở Hội nghị Đảng ủy Khối lần thứ tám tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021, xây dựng Nghị quyết năm 2022; ngày 10/01/2022 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp ban hành Nghị quyết năm 2022 đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng và các đoàn thể cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình của chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự thống nhất trong thực hiện Nghị quyết.
xem file tại đây:Nghịquyet2022.pdf
1 2 
VĂN BẢN MỚI 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 292
  • Trong tuần: 4,694
  • Tất cả: 526,440