Báo cáo số 373-BC/TU, ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy về nhiệm phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022
Ngày 01/02/2023 văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp có công văn số 457-CV/VPĐUK về việc sao gởi Báo cáo số 373-BC/TU, ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy về nhiệm phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nhgiệp giới thiệu đến cấp ủy cơ sở Báo cáo và Nghị quyết nêu trên dùng làm tài liệu tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nhgiệp.
xem fiel tại đây: Bao cáo và NQ 2023TU.pdf
1 2 3 4 
VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 230
  • Trong tuần: 5 481
  • Tất cả: 721598