Các biễu mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2024

Thực hiện Hướng dẫn số 73-HD/BTGTU, ngày 12/12/2023 và Công văn số 1746-CV/BTGTU, ngày 13/12/2023 về việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối, giới thiệu đến cấp ủy các chi bộ, đảng bộ và các đoàn thể trực thuộc Đảng uỷ Khối các biễu mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2024.

tải file tại đây: mau XDKH.docx
VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 247
  • Trong tuần: 5 498
  • Tất cả: 721615