Công văn số 666-CV/ĐUK, ngày 18/10/2023 về việc triền khai Thông báo nhanh kết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII và Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII
Xem file tai đây: CV&DECUONG.pdf
1 2 
VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 146
  • Trong tuần: 5 397
  • Tất cả: 721514