Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi - một hình thức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy chi bộ

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi là đợt sinh hoạt chính trị cần thiết trong hoạt động của Đảng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Bởi vậy vai trò của người đứng đầu chi bộ càng trở nên quan trọng; vì muốn có nhiều chi bộ tốt cần thiết phải có nhiều Bí thư chi bộ giỏi.

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 117-KH/ĐUK về tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023, thông qua hội thi nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; khả năng xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy cơ sở; là một dịp tốt để mọi đảng viên nói chung mà trước hết là các đồng chí bí thư chi bộ nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về công tác Đảng; giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động lãnh đạo một cách thiết thực có hiệu quả giữa các tổ chức đảng ở cơ sở với nhau.

Theo kế hoạch, đối tượng tham gia dự thi phải là các đồng chí bí thư chi bộ (hoặc phó bí thư chi bộ khi có ý kiến thống nhất của cấp ủy cấp trên), được đánh giá đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và chi bộ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên năm 2022. Hội thi được tiến hành ở hai cấp: Cấp cơ sở (chỉ thực hiện đối với đảng ủy cơ sở) và cấp Đảng ủy Khối.

Cấp cơ sở, có 38 đảng ủy cơ sở được tổ chức theo 02 hình thức: 13 đảng ủy cơ sở (có từ 07 chi bộ trực thuộc trở lên) tổ chức riêng trong Đảng bộ; 25 đảng ủy cơ sở (có từ 06 chi bộ trực thuộc trở xuống) được chia làm 08 cụm (mỗi cụm có từ 3 - 4 đảng ủy cơ sở) và tổ chức thi theo cụm, lựa chọn những đồng chí đạt giải cao (nhất hoặc nhì) tham gia dự thi cấp Đảng ủy Khối. Hoàn thành trong tháng 8/2023.

Cấp Đảng ủy Khối, các thí sinh dự thi là những đồng chí đạt giải cao (nhất hoặc nhì) ở Hội thi cấp cơ sở và những đồng chí bí thư chi bộ hoặc phó bí thư chi bộ do chi bộ cơ sở cử để tham gia Hội thi cấp Đảng ủy Khối. Thời gian tổ chức Hội thi vào cuối tháng 9/2023. Sau Hội thi sẽ chọn thí sinh đạt giải cao (nhất hoặc nhì) ở Hội thi cấp Đảng ủy Khối dự Hội thi cấp tỉnh, được tổ chức trong tháng 11/2023.

Nội dung thi gồm hai phần chính: Phần thi những hiểu biết cần thiết về Đảng, công tác xây dựng Đảng và phần thi xử lý tình huống.

Đối với phần thi những hiểu biết cần thiết về Đảng, công tác xây dựng Đảng: Tập trung vào những nội dung cơ bản trong Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, cấp ủy cấp trên liên quan trực tiếp đến chi bộ gồm: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; công tác chính trị, tư tưởng ở chi bộ; nội dung, tính chất, hình thức, các bước thực hiện sinh hoạt chi bộ; công tác tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; công tác dân vận; kỹ năng xây dựng một số văn bản liên quan tại chi bộ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; vai trò, nhiệm vụ của chi ủy và bí thư chi bộ.

Đối với phần thi về xử lý tình huống: Tập trung vào các phương pháp xử lý và cách giải quyết của chi ủy, chi bộ, đảng bộ và bí thư chi bộ về những vấn đề đã xảy ra trong thực tế và đã giải quyết có hiệu quả trên lĩnh vực xây dựng Đảng ở đơn vị.

Về hình thức thi, mỗi thí sinh phải tham dự đủ 03 phần thi: Phần thi chào hỏi giới thiệu bản thân và đơn vị (đặc điểm tình hình, những kết quả nổi bật, thuận lợi, khó khăn của chi bộ, đảng bộ đang sinh hoạt). Phần thi vấn đáp, xử lý tình huống; thí sinh trả lời 02 câu hỏi, trong đó bốc thăm trả lời 01 câu hỏi về những hiểu biết cần thiết về Đảng, công tác xây dựng Đảng và 01 câu hỏi về xử lý tình huống. Phần trả lời câu hỏi phụ, về kiến thức xây dựng Đảng, về nghiệp vụ công tác Đảng hoặc việc giải quyết những vấn đề đã xảy ra ở cơ sở. Ngoài ra, để Hội thi thêm phần sinh động, Ban Tổ chức Hội thi có chuẩn bị một số quà lưu niệm dành cho cổ động viên (cán bộ, đảng viên) đến cổ động Hội thi.

Ban Tổ chức Hội thi các cấp tặng giấy khen cho các thí sinh đạt giải, lựa chọn từ cao xuống thấp, trong đó: Giải Nhất phải đạt loại giỏi (đạt từ 8,5 điểm trở lên, điểm trung bình cộng của các phần thi), nếu không có thí sinh đạt loại giỏi, người cao điểm nhất chỉ được xét giải Nhì; người đạt giải Khuyến khích phải đạt điểm khá trở lên (đạt từ 7 điểm đến dưới 8,5 điểm).

Theo kế hoạch phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, nghiên cứu tham mưu xây dựng, ban hành thể lệ, nội quy và các nội dung khác liên quan đến Hội thi, đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy cơ sở việc tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ đề ra, góp phần vào sự thành công chung Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

                                                                                                   Hữu Nghĩa- Phó Trưởng ban TC ĐUK&DN

1 2 
VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 100
  • Trong tuần: 5 351
  • Tất cả: 721468