Nói chuyện chuyên đề “Đề cương về văn hóa Việt Nam”
Chiều nay (22/3), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Đề cương về văn hóa Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa, văn học nghệ thuật cách mạng Việt Nam 80 năm qua”.

Đại biểu tham dự buổi nói chuyện.

Đến dự buổi nói chuyện có các đồng chí: Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Trà Vinh và trên 200 cán bộ, công chức, viên chức các ngành tỉnh khối Văn hóa, Tuyên giáo, Thông tin và Truyền thông cùng lực lượng văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh...

Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 mang ý nghĩa lịch sử lớn khi vạch rõ tính chất phản động, chính sách ngu dân của thực dân Pháp và phát xít Nhật; nêu lên tầm quan trọng của cách mạng văn hóa trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và 03 nguyên tắc của vận động cách mạng trên mặt trận văn hóa văn nghệ, đó là: Dân tộc hóa - Đại chúng hóa - Khoa học hóa.

Đồng chí Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, tại buổi nói chuyện, các đại biểu được nghe đồng chí Dương Hoàng Sum, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ về chuyên đề “Phát huy giá trị, ý nghĩa, tầm vóc của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 và một số nhiệm vụ của văn hóa trong thời gian tới”;

Đồng chí Lê Văn Bài chia sẻ về một số tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu về Trà Vinh.

Đồng chí Lê Văn Bài, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Trà Vinh chia sẻ về một số tác phẩm tiêu biểu của văn nghệ sĩ về Trà Vinh; Nghệ sĩ ưu tú Thạch Sết chia sẻ chuyên đề về “Một số hoạt động tiêu biểu của các hội viên Chi hội Văn nghệ Khmer thời gian qua gắn bó với đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh cũng như của Tạp chí Văn nghệ Trà Vinh chữ Khmer”.

Đồng chí Bùi Quang Huy, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh khái quát lại một số phong trào và hoạt động văn hóa văn nghệ ở Trà Vinh thời gian qua.

Đặc biệt, tại buổi nói chuyện, đồng chí Bùi Quang Huy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh khái quát lại một số phong trào và hoạt động văn hóa văn nghệ ở Trà Vinh thời gian qua.

Phát biểu tại buổi nói chuyện, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 80 năm qua, Đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị, vẫn là ngọn đuốc “soi đường cho quốc dân” đi đến thắng lợi; tạo động lực để toàn Đảng, toàn dân ta nỗ lực, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh của văn hóa và con người Việt Nam, nguồn lực nội sinh của dân tộc, nhằm xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao của Đảng bộ, chính quyền quân và dân Trà Vinh.

Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu đề dẫn buổi nói chuyện.

Đồng chí Kim Ngọc Thái tin tưởng và mong muốn Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 sẽ được khai thác tốt, vận dụng hiệu quả vào lĩnh vực công tác của các ngành, các cấp và từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức... góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;

Tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; thiết thực, hiệu quả cao hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo văn nghệ sĩ, trí thức và các tầng lớp Nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng Trà Vinh ngày càng văn minh, phát triển.

Nguồn: Báo Trà Vinh Online

https://www.baotravinh.vn/trong-tinh/noi-chuyen-chuyen-de-de-cuong-ve-van-hoa-viet-nam-27566.html

 

VĂN BẢN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 60
  • Trong tuần: 1 258
  • Tất cả: 756059