Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa II năm 2023
Sáng ngày 21/03, Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa II năm 2023. Đồng chí Trần Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

 

 

Đồng chí Trần Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Học viên tham gia lớp học

Tham gia lớp học lần này có gần 60 học viên là những đồng chí đảng viên mới đến từ 28 Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh. Trong thời gian 06 ngày, các đồng chí đảng viên mới  sẽ được phổ biến những nội dung chủ yếu gồm các chuyên đề chính là: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Thông qua Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nắm được chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam. Quan điểm của Đảng về xây dựng Chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế. Qua đó giúp các đảng viên mới tiếp tục rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                 Tin, ảnh: Thanh Tuấn

VĂN BẢN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 195
  • Trong tuần: 1 414
  • Tất cả: 755849