Đảng ủy Khối mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ đảng viên cơ sở (đối tượng 5), năm 2022
Nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; ngày 12-13/7/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp  mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ đảng viên (đối tượng 5). Đến dự Khai giảng và chỉ đạo lớp học có đồng chí Phạm Phước Trãi - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí trong Ban quản lý lớp và 131 học viên là cán bộ đảng viên ở các Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Đồng chí Phạm Phước Trãi – Phó Bí thư Đảng ủy Khối
phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 5

Trong thời gian 02 ngày học tập, học viên sẽ được nghiên cứu 04 chuyên đề theo Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU, ngày 30/12/2021 và Công văn số 705-CV/BTGTU, ngày 04/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “định hướng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở” gồm: Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin và nhận thức về chủ nghĩa xã hội, con đường lên chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Quang cảnh lớp học

Sau khóa học, học viên viết bài thu hoạch theo quy định; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập cho các đồng chí học viên đủ điều kiện.

Trước đó, vào ngày 05-06/7/2022 và ngày 07-08/7/2022, Đảng ủy Khối đã mở 02 lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên đối tượng 5, có 228 học viên tham gia học tập. Tính đến nay, Đảng ủy Khối đã mở 03 lớp, có 359 học viên học tập là cán bộ đảng viên thuộc các Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối, đảm bảo theo kế hoạch số 69-KH/ĐUK, ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề ra.

Tin, ảnh: Đào Đức

 

VĂN BẢN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 196
  • Trong tuần: 1 415
  • Tất cả: 755850