Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025

Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là hoạt động quan trọng, thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động học tập và làm theo Bác; với mục đích tuyên truyền, giáo dục, động viên, khuyến khích các nhà báo, văn nghệ sĩ, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bồi đắp lên các giá trị chân, thiện, mỹ, góp phần xây dựng văn hóa, tình cảm, con người Trà Vinh trong thời kỳ mới.

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU, ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xét chọn Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025; ngày 25/01/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 194-CV/ĐUK về phát động Giải thưởng giai đoạn 2021 - 2025, với mong muốn triển khai Giải thưởng đến các nhà báo, văn nghệ sĩ, tác giả chuyên nghiệp, không chuyên, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ tham gia sáng tác, quảng bá, tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các đoàn thể trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Giải thưởng bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực vận động tham gia sáng tác nhiều tác phẩm sáng tạo, có giá trị và đạt hiệu quả cao nhất. Thông qua Giải thưởng phát hiện, nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt qua các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí tiếp tục làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các cá nhân, tổ chức tham dự Giải thưởng gửi tác phẩm, công trình, hoạt động quảng bá văn học, nghệ thuật, báo chí về Ban Tổ chức Giải thưởng đợt I đến hết ngày 30/10/2022, đợt II đến hết ngày 30/11/2024. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh. Địa chỉ: Số 04, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp thời gian qua đã được triển khai một cách quyết liệt, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo; đa dạng, phong phú các hình thức với cách làm hay, sáng tạo. Thực tiễn đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tính từ năm 2016 đến nay, đã có 02 tập thể vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 25 tập thể và 08 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 285 tập thể, 703 cá nhân được nhận Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngành tỉnh và tương đương… Đây chính là nguồn tư liệu sinh động để khai thác tạo ra những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có giá trị cao và tác dụng giáo dục sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp.

Từ thực tiễn phong phú, sinh động của đời sống xã hội và những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia, tiếp tục bồi đắp thêm những ý tưởng mới, sáng tạo nên những tác phẩm mới về chủ đề giai đoạn 2021 - 2025, góp phần truyền tải thông tin, ghi lại chân thực những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                                                                            Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

1 2 3 4 5  ... 
VĂN BẢN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 35
  • Trong tuần: 1 523
  • Tất cả: 759543