MỘT SỐ MÔ HÌNH, CÁCH LÀM HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

    Trà Vinh là tỉnh ven biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có 07 huyện, 01 thị xã, 01 thành phố, với 106 xã, phường, thị trấn (85 xã, 11 phường, 10 thị trấn). Diện tích tự nhiên 2.390 km2 (đất nông nghiệp chiếm 75,4%). Dân số chung 1.009.168 người; trong đó, có 31% là người dân tộc Khmer, gần 1% là người Hoa; tín đồ các tôn giáo chiếm trên 55%. Đảng bộ tỉnh Trà Vinh hiện có 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy(1), 503 tổ chức cơ sở đảng (197 đảng bộ, 306 chi bộ cơ sở), có 1.999 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở và Đảng uỷ bộ phận, với tổng số 45.622 đảng viên(2), chiếm tỷ lệ trên 4,5% so với dân số toàn tỉnh. Tỉnh có tiềm năng kinh tế phát triển đa dạng với 65 km bờ biển, thế mạnh về thủy, hải sản, cây ăn trái, du lịch sinh thái, điện năng lượng, cảng biển... Nhiều công trình lớn hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng(3) tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp luôn đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm đưa tỉnh nhà trở thành tỉnh có đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển khá trong khu vực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

    Thời gian qua, Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; kiện toàn nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng gắn với công tác vận động quần chúng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; kịp thời đưa ra nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả thiết thực, phù hợp với từng điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, cụ thể: (1) chỉ đạo sắp xếp lại các chi bộ dưới 10 đảng viên có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; (2) đưa đảng viên công tác ở xã, phường, thị trấn xã về sinh hoạt chi bộ ấp, khóm; (3) thí điểm mô hình sinh hoạt tổ Đảng thay cho sinh hoạt chi bộ; (4) thực hiện phiếu khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ mỗi quý một lần; (5) chỉ đạo chia nhóm, cụm, tổ Đảng để sinh hoạt chi bộ, đảng bộ trong tình hình giản cách xã hội (4); (6) phân công cấp ủy, lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phụ trách địa bàn; (7) chỉ đạo đảng uỷ xã, phường, thị trấn phân công đảng viên ấp, khóm phụ trách hộ gia đình và theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19; (8) cụ thể hoá 27 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) thành 82 biểu hiện suy thoái để giúp cấp ủy, đảng viên dễ đánh giá, nhận diện, làm khẩu hiệu 82 biểu hiện suy thoái treo tại trụ sở cơ quan; (9) chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, (10) Hướng dẫn sinh hoạt Đảng trực tuyến trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 ở những nơi vùng cam và vùng đỏ, (11) Hướng dẫn kiểm điểm tư phê bình và phê bình tập thể, cấp uỷ, đảng viên trong tình hình dịch bệnh Covid – 19,...

    Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, một số đảng bộ cấp huyện có cách làm hay, sáng tạo nổi bật như: Đảng bộ huyện Tiểu Cần, thị xã Duyên Hải tổ chức Hội nghị giao ban bí thư chi bộ ấp, khóm mỗi quý 01 lần và đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo nhân rộng ra các huyện, thành phố trong tỉnh; Huyện uỷ Trà Cú chỉ đạo tổ chức Hội nghị tọa đàm và chọn Chi bộ ấp Chợ Dưới (xã Phước Hưng) làm điểm chỉ đạo thực hiện nhân rộng ra toàn huyện; Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ban hành 03 Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng(5) và tổ chức Hội nghị giao ban bí thư chi bộ hàng quý chia thành 03 khối (cơ quan, sự nghiệp, doanh nghiệp); Đảng uỷ quân sự tỉnh phối hợp với các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và tổ chức hội nghị giao ban hàng năm để đánh giá tình hình thực hiện,...Ngoài ra, Ban Thường vụ cấp uỷ cấp huyện còn phân công cán bộ phụ trách địa bàn nắm tình hình và tham dự sinh hoạt chi bộ để hướng dẫn, uốn nắn những mặt hạn chế, đề ra biện pháp khắc phục kịp thời.

    Qua kết quả chỉ đạo thực hiện các mô hình, cách làm hay, sáng tạo của Tỉnh uỷ và cấp uỷ cấp huyện đã làm chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh, giải quyết được các yêu cầu cấp bách và ứng dụng linh hoạt trong điều kiện tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; đặc biệt là tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Với những mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã nâng cao nhận thức, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, nâng cao chất lượng các cuộc họp chi bộ, đảng bộ và chất lượng đảng viên phù hợp tình hình Đảng bộ tỉnh như hiện nay.

    Tóm lại: Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, đòi hỏi cấp uỷ các cấp phải nâng cao nhận thức và phát huy hiệu quả các mô hình hay, cách làm sáng tạo; thường xuyên tổng kết nhân rộng mô hình áp dụng rộng rãi phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

            Tác giả: Nguyễn Văn Gọn, Trưởng phòng Tổ chức Đảng và Đảng viên, BTC Tỉnh ủy Trà Vinh

                                      


(1) Có 09 đảng bộ cấp huyện; 04 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ.

(2) Có 6.034 đảng viên được miễn công tác, miễn sinh hoạt Đảng.

(3). Dự án xây dựng cầu Cổ Chiên, nâng cấp các Quốc lộ 53, Quốc lộ 54, Quốc lộ 60, Luồng tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu (kênh đào Trà Vinh), Khu kinh tế Định An, Trung tâm điện lực Duyên Hải; công trình điện gió,...

(4). Được Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cần Thơ tham khảo để thực hiện.

(5) Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 20/4/2016 “về nâng cao chất lượng triển khai, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ”; Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 28/4/2016 về “tăng cường lãnh đạo, thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sàt của chi bộ, đảng bộ cơ sở”; Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 28/4/2016 về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở”.

1 2 3 4 5  ... 
VĂN BẢN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 171
  • Trong tuần: 1 205
  • Tất cả: 760341