Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh tích cực giải quyết hưởng hỗ trợ cho người lao động (*)
    (TTTĐT-ĐUK) - Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, Trà Vinh một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

    Để khẩn trương triển khai có hiệu quả Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ “về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp”. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo toàn bộ công chức, viên chức (CC,VC) và người lao động trong toàn đơn vị bố trí làm việc ngoài giờ, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, để đảm bảo chi đúng người hưởng, đúng số người, đủ số tiền, đúng thời gian quy định. Theo ước tính, số người lao động trong diện được hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh là khoảng 60.000 người, với kinh phí chi hỗ trợ hơn 132 tỷ đồng. 

BHXH tỉnh họp triển khai thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Bảo hiểm xã hội các địa phương trong tỉnh đồng loạt triển khai, nhằm chi hỗ trợ được sớm nhất và đầy đủ nhất cho người lao động và doanh nghiệp. Kết quả tính đến hết ngày 31/10/2021, đã thực hiện giảm 1% mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp cho 800/876 đơn vị, với số lao động là 22.799 người, tương ứng số tiền giảm trong tháng 10/2021 là 1,2 tỷ đồng. Đã gửi thông báo, đơn vị gửi danh sách đề nghị và người lao động đã dừng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp đề nghị hưởng. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã gửi thông báo đến 100% đơn vị trên địa bàn tỉnh, với số lao động là 41.200 người, trong đó có 15.896 lao động nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ không lương, để đơn vị rà soát lập danh sách gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội đề nghị hưởng hỗ trợ.

Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn người dân nộp hồ sơ theo Nghị quyết 116/NQ-CP

    Có 876 đơn vị lập danh dách gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội đề nghị xét duyệt và chi trả, trong đó một số đơn vị có số lao động lớn, lập danh dách gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội được chia ra làm nhiều đợt. Tính đến 31/10/2021 đơn vị đã lập danh sách gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội với số lao động là 31.173 người, chiếm 75,66% số lao động đơn vị đang quản lý. Số lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đề nghị hưởng là 10.798 người chiếm 60% so với dự kiến lao động trong và ngoài đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp làm đề nghị hưởng. Tiếp nhận đề nghị hưởng hỗ trợ từ 41.971 lao động, trong đó: số lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đề nghị hưởng là 10.798 người, số lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp đề nghị hưởng là 31.173 người. Giải quyết hưởng hỗ trợ cho 31.761 lao động (đạt 75,67% so với tổng số lao động đã đề nghị hưởng, đạt 53,31% so với tổng số lao động dự kiến chi hỗ trợ), trong đó đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 22.415 người và đã dừng tham gia 3 bảo hiểm thất nghiệp là 9.346 người; Từ chối giải quyết đối với 820 người do cần điều chỉnh thông tin (bằng 1,9% số đề nghị hưởng hỗ trợ). Đến hết ngày 12/11/2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả tiền hỗ cho 49.444 người lao động, với số tiền là hơn 109,3 tỷ đồng. Dự kiến đến hết ngày 20/11/2021 Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ đối với người lao động. Gói hỗ trợ tiếp tục khẳng định, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quản lý và sử dụng đảm bảo an toàn hiệu quả, minh bạch. Đặc biệt trong bối cảnh khó khăn do đại dịch gây nên, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp góp phần hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: Lê Mến - Bảo hiểm Xã hội tỉnh Trà Vinh

                                                         -----------------------------------------------------

                                 (*)  đầu đề là của Ban biên tập Trang tin  điện tử Đảng ủy Khối

VĂN BẢN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 190
  • Trong tuần: 1 409
  • Tất cả: 755844