Hướng dẫn số 04-HD/BTGĐUK, ngày 22/10/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối vể việc "nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc""
tải file tại đây: HD04BTG.pdf
VĂN BẢN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 168
  • Trong tuần: 1 202
  • Tất cả: 760338