THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023 CỦA TỈNH ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN - ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TRÀ VINH

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ thân mến!

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong điều kiện tỉnh Trà Vinh cùng với cả nước phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và nhiều vấn đề phát sinh, nhưng với phương châm “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển” và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, chủ động, đoàn kết, nỗ lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Tăng trưởng GRDP đạt 3,45%; quy mô nền kinh tế đạt 72.440 tỷ đồng (tăng 13,2% so năm 2021); GRDP bình quân đầu người đạt 71,07 triệu đồng/người, đạt 106% Nghị quyết; thu ngân sách nội địa đạt 5.419 tỷ đồng, đạt 104,6% dự toán, tăng 7,1% so cùng kỳ; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 35 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 08/09 huyện, thị xã, thành phố cơ bản đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hoàn thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện đa khoa tỉnh (700 giường), Trạm bơm Kênh 3/2 phục vụ sản xuất nông nghiệp, các nhà máy sản xuất nước sạch... công tác ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường được chú trọng; hoạt động khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp được triển khai hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm mới; các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh trân trọng ghi nhận và biểu dương đội ngũ cán bộ, đảng viên, toàn thể đồng bào, chiến sĩ trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và những người con quê hương Trà Vinh luôn đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực vì sự phát triển tỉnh nhà.

Đồng bào, đồng chí và chiến sĩ thân mến!

Năm 2023, với những thời cơ và thách thức đan xen, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Trà Vinh tập trung triển khai, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển bền vững trong giai đoạn mới”; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%; GRDP bình quân đầu người 75,9 triệu đồng; tập trung xây dựng nền hành chính công hiện đại, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.

Mừng Xuân Quý Mão 2023 với niềm tin và khát vọng phát triển, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người con quê hương Trà Vinh trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vươn lên, ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực lao động, sáng tạo, đổi mới và phát triển, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Năm mới, kính chúc toàn thể đồng bào, đồng chí thật nhiều niềm vui, mạnh khỏe, thành công và  hạnh phúc.

Xuân mới, thành công mới!      

TỈNH ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN -

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TRÀ VINH

Theo Báo Trà Vinh

VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 244
  • Trong tuần: 5 495
  • Tất cả: 721612