TIN NỔI BẬT
No title... No title... No title...  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 491
  • Trong tuần: 5,155
  • Tất cả: 477,816
Đăng nhập
Tổng số: 71
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
457-CV/VPĐUK 07/02/2023 Báo cáo số 373-BC/TU, ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy về nhiệm phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 Tải về
04-NQ/ĐUK 04/02/2023 Nghị quyết của Ban Chấp Hành Đảng bộ Khối năm 2023 Tải về
04-HD/ĐUK 03/02/2023 tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm năm 2023 Tải về
13-HD/BTGĐUK 31/01/2023 học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới" Tải về
88-CV/BTGĐUK 08/12/2022 về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV Tải về
88-KH/ĐUK 05/12/2022 kiểm tra, dánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2022 Tải về
80-KH/ĐUK 19/10/2022 tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW và Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị Tải về
75-KH/ĐUK 05/09/2022 đưa cấp ủy viên, đảng viên ra tự phê bình trước quần chúng trong cơ quan đơn vị, doanh nhgiệp Tải về
73-KH/ĐUK 10/08/2022 "triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn vể chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" Tải về
78-CV/BTGĐUK 01/08/2022 gợi ý hướng dẫn viết bài thu hoạch qua tiếp thu Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII Tải về
12345678