Thông báo số 70-TB/ĐUK, ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp “về việc thành Tổ dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021”

    Căn cứ Kế hoạch số 04-KH/ĐUK, ngày 23/10/2020 và Công văn số 164-CV/ĐUK, ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021.  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập 05 Tổ dự kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp ủy tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở nhằm chuẩn bị cho công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021 đúng theo yêu cầu đề ra. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các nội dung, gởi tài liệu trước 03 ngày cho tổ công tác. Đồng thời các Tổ công tác được phân công dự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2021 ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở phải có trách nhiệm thẩm định đầy đủ nội dung và tham dự đầy đủ theo phân công; báo cáo kết quả sau kiểm điểm về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để tổng hợp chung báo cáo Thường trực Đảng ủy nắm, chỉ đạo.
xem văn bản: TB.pdf

VĂN BẢN MỚI 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 255
  • Trong tuần: 4,657
  • Tất cả: 526,403