Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/ĐUK, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp. Trong 02 ngày 23 đến ngày 24/10/2021, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh triển khai, phổ biến học tập nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cho 139 đồng chí là đảng viên của toàn Đảng bộ (chia mỗi đợt 30 đảng viên tham dự học tập).

 

Đồng chí Dương Hoàng Sum, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh triển khai chuyên đề.

Qua thời gian học tập, các cán bộ, đảng viên, đoàn viên thuộc Đảng bộ Sở được truyền đạt những nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc­. Đề cao ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Quang cảnh triển khai học tập chuyên đề

Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ đó đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung chủ yếu của chuyên đề, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành việc làm thường xuyên; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc làm của cấp ủy, các chi bộ, đoàn thể, của mỗi đảng viên trước hết là người đứng đầu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên; nhân rộng mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Ngọc Hồng

VĂN BẢN MỚI 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 428
  • Trong tuần: 4,791
  • Tất cả: 525,901