Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp sơ kết công tác xây dựng Đảng 09 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 03 tháng cuối năm 2021

Ngày 19/10/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 09 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021 gắn với triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp Trung ương khóa XIII. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Triết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối. Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. 

    Thực hiện Nghị quyết năm 2021, trong 9 tháng đầu năm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2021 cơ bản hoàn thành 28/46 nội dung đề ra, lãnh đạo việc cụ thể hóa các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, ban hành Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tổ chức triển khai, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được 2.036 cuộc, có hơn 44 ngàn lượt cán bộ, đảng viên. Đoàn viên, hội viên tham dự. Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị có 13 tập thể và 36 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong giai đoạn 2016 – 2020, đồng thời biểu dương, khen thưởng 19 tập thể và 19 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 176 tổ chức Đảng và 291 đảng viên theo chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối; tổ chức mở 04 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới, có 265 học viên, qua đó kết nạp mới 155 đảng viên, đạt 103,33% so với chỉ tiêu nghị quyết năm đề ra, nâng tổng số đến nay toàn Đảng bộ có 6.059 đảng viên sinh hoạt ở 85 tổ chức cơ sở Đảng; hoàn thành 100% việc kiểm tra, đóng dấu kỹ thuật thẻ đảng viên theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm tập trung chỉ đạo thực hiện đăng ký 32 mô hình Quy chế dân chủ ở cơ sở và 273 mô hình “Dân vận khéo” theo 3 nhóm lĩnh vực (kinh tế, văn hóa-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị).

Quang cảnh Hội nghị

Các cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 và lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, doanh nghiệp; kịp thời tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng hệ thống chính trị, về phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính và lĩnh vực hoạt động tín dụng đảm bảo đạt theo tinh thần Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo hội nghị

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Triết, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, đồng thời chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết năm 2021 tại đơn vị và theo chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề ra, trong đó cần quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay, tập trung triển khai quán triệt kết quả hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện chuyên đề toàn khóa- chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Kế hoạch triển khai thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”, tiếp tục thực hiện nghiêm các Quy định 4842, Quy định 4495 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tiến hành triển khai thực hiện công tác kiểm điiểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2021.

Tin, ảnh: Đào Đức

VĂN BẢN MỚI 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 444
  • Trong tuần: 4,807
  • Tất cả: 525,917