Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai Nghị quyết lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sau khi tiếp thu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng triển khai bằng hình thức trực tuyến toàn quốc, đồng chí Phạm Tiết Cường, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có buổi triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cho cán bộ, đảng viên Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt tỉnh.

Đồng chí Phạm Tiết Cường, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Tại buổi triển khai, các đảng viên được nghe triển khai, quán triệt các nội dung gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tại buổi triển khai, đồng chí Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Bí thư chi bộ yêu cầu tất cả đảng viên chi bộ đều có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết; đoàn viên, hội viên, Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); đồng thời thực hiện việc viết thu hoạch đúng theo đề cương và thời gian quy định của cấp trên.

Tin, ảnh: Nguyễn Nhật Tường 

 

VĂN BẢN MỚI

 

                                                                                                                        

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 789
  • Trong tuần: 5,803
  • Tất cả: 613,182