Năm 2022: 92,94% tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”
Chiều ngày 14/02, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ-DN) tỉnh hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ-DN tỉnh; đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ-DN tỉnh (Đảng ủy Khối) chủ trì.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối.

Năm 2022, có 75/75 tập thể cấp ủy cơ sở Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá, xếp loại chất lượng. Kết quả, có 71/75 tập thể (94,67%) xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; trong đó, 14/71 tập thể (19,72%) “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  03/75 tập thể “Hoàn thành nhiệm vụ”; 01/75 tập thể “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Có 85/85 chi bộ, đảng bộ cơ sở được đánh giá, xếp loại. Kết quả, có 79/85 tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” (92,94%), trong đó, 16/79 tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 05/85 tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành nhiệm vụ” 01/85 tổ chức cơ sở Đảng “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Về đánh giá, xếp loại đảng viên: 98,06% đảng viên được cấp ủy cơ sở Đảng đánh giá, xếp loại; 1,94% đảng viên không được đánh giá. Kết quả, 6.027/6.110 đảng viên (98,64%) đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó, 922/6.027 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 58/6.110 đảng viên (0,95%) “Hoàn thành nhiệm vụ”; 25/6.110 đảng viên (0,41%) “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2022, có 145 đồng chí cấp ủy của 85 chi bộ, đảng bộ cơ sở tham dự. Đồng thời, cụ thể hóa 07 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.

Đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ-DN tỉnh trao giấy khen cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã có thành tích

“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối CCQ-DN tỉnh tặng 16 giấy khen tập thể cho các tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022; tặng 15 giấy khen tập thể và 15 giấy khen cá nhân cho các đơn vị, cá nhân đã có thành tích “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; tặng 08 giấy khen tập thể cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã có thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tám nhấn mạnh: năm 2023, tiếp tục thực hiện theo phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; tập trung khắc phục hạn chế qua kiểm điểm, kiểm tra, đánh giá cuối năm 2022; thực hiện nhiệm vụ chính trị bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy; tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Xây dựng phát huy mô hình doanh nghiệp tư nhân; tìm hiểu các cuộc thi học tập và làm theo Bác...

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ-DN tỉnh kết luận hội nghị.

Tiếp tục củng cố vai trò cấp ủy, kiện toàn tổ chức; quan tâm đổi mới các hoạt động của chi bộ, đảng bộ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và các chương trình, hành động, kế hoạch của Đảng ủy Khối của cấp ủy cơ sở thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Theo: https://www.baotravinh.vn

VĂN BẢN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 191
  • Trong tuần: 1 410
  • Tất cả: 755845